Warta Klasyki – ubezpieczenie AC samochodów zabytkowych

Unikalne ubezpieczenie AC aut zabytkowych

Unikalne ubezpieczenie

To pierwsze w Polsce ubezpieczenie AC dla samochodów zabytkowych w wieku od 25 lat! Obecnie po polskich drogach jeździ już 50 tys. takich aut. Mimo tego potencjału, do tej pory żaden ubezpieczyciel nie opracował dla tego segmentu polisy AC. Warta zrobiła to jako pierwsza!

Dedykowana ekspertyza

Warta wie, że każdy z oldtimerów jest inny. Dlatego przed zawarciem umowy wartość samochodu jest określana przez klienta razem z rzeczoznawcą Warty. To forma ekspertyzy, która na wolnym rynku kosztuje ok. 400 zł. Kupując ubezpieczenie Warta Klasyki otrzymujesz ją gratis!

Poczucie bezpieczeństwa

Posiadacze samochodów zabytkowych to prawdziwi pasjonaci, którzy swoje samochody traktują wyjątkowo. Warta Klasyki zapewni właścicielom poczucie spokoju i bezpieczeństwa, ochrona obejmie bowiem nie tylko uszkodzenia pojazdu ale i jego kradzież.

Dopasowane do potrzeb

Przygotowaliśmy ubezpieczenie na miarę oczekiwań posiadaczy oldtimerów.
Było to możliwe, ponieważ w Warcie jest wielu pasjonatów. Połączyliśmy naszą wiedzę ubezpieczeniową ze znajomością potrzeb właścicieli zabytkowych samochodów

Ile to kosztuje?

Przykładowe kalkulacje składki AC

Wycena1

Warta Klasyki – pytania i odpowiedzi

Jakie są zalety ubezpieczenia AC Warta Klasyki?

  • pointt profesjonalnie ustalona wartość pojazdu i stała suma ubezpieczenia przez cały rok
  • pointt brak amortyzacji wartości części
  • pointt nie jest konieczne dokumentowanie fakturami kosztów napraw
  • pointt nie jest wymagany montaż specjalistycznych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

Komu polecamy Warta Klasyki?

Warta Klasyki polecamy posiadaczom samochodów w wieku 25 lat i więcej i o wartości przekraczającej 10 tys. zł.

Jakie szkody obejmuje ubezpieczenie Warta Klasyki?

Warta Klasyki to ubezpieczenie Autocasco, którego zakres został dopasowany do specyfiki tego rodzaju samochodów. Ubezpieczenie to jest oferowane w unikalnej i przyjaznej dla klientów formule all risk. To oznacza, że ochroną objęte są wszystkie szkody z wyjątkiem tych wyraźnie wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. W tym oczywiście takie przypadki jak rozbicie samochodu czy jego kradzież.

Czy Warta Klasyki działa również za granicą?

Tak. Ubezpieczenie zadziała na terytorium Polski oraz większości państw europejskich. Nie udzielamy ochrony w krajach leżących na wschód od Polski, tj. Rosji, Estonii, Łotwy, Litwy, Białorusi, Ukrainy, a także Mołdawii i Turcji.

Jakie kryteria musi spełniać auto do objęcia ubezpieczeniem Warta Klasyki?

Ubezpieczeniem Warta Klasyki mogą być objęte:

  • pointt samochody osobowe w wieku min. 25 lat i wartości nie mniej niż 10 tys. zł , zarejestrowane na stałe w RP,
  • pointt pojazdy wykorzystywane tylko do użytku prywatnego (bez usług odpłatnego wynajmu czy przewozu, np. do ślubów), lecz nie służące jako jedyny samochód do codziennego użytku (maksymalny deklarowany roczny przebieg – 6000 km)

Ważne! Jedynymi użytkownikami pojazdu mogą być jego właściciele (nie więcej niż dwie osoby fizyczne) lub jeden właściciel i wskazana osoba upoważniona.

DOKUMENTY:

Warta Klasyki Ankieta

WARTA OWU AutoCasco Standard 

WARTA SWU AC WARTA Klasyki

Skontaktuj się z nami!

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanego adresu e-mail i telefonu w celu jednorazowego przedstawienia oferty ubezpieczeniowej TUiR „WARTA” S.A.